Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zeleň

Příspěvky

Kácení stromů - měkká novela pro právnické osoby

8. 12. 2009

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody krajiny pod číslem 349/2009 Sb. přinesla kromě jiného také zásadní změnu v povolení kácení dřevin mimo les. Podle ustanoveí § 8 odst. 3 zákona se již nerozlišuje mezi fyzickou a právnickou osobou, která je žadatelem. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterým se provádí zákon 114,
se již před platností novely zákona nevyžadovalo pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm povolení ke kácení, pokud byla žadatelem, na jehož pozemku strom roste, fyzická osoba. Právnické osoby tedy měly za povinnost žádat o kácení stromů i s menším obvodem. Tato povinnost pro právnické osoby s účinností od 1. prosince 2009 odpadla.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Zeleň | Komentářů: 0

Přednáška o vlivu stromů na náš život

15. 10. 2009

Ve středu 14.10.jsme uspořádali na místním gymnáziu zhruba za účasti 150 studentů přednášku na téma "Význam stromů v krajině a ve městě". Přednášejícím byl Petr Krása z Agentury ochrany krajiny a přírody, za sdružení Natura 99 uváděl Jiří Korbel.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Zeleň | Komentářů: 0

Bolševník velkolepý je od 1.7.2009 škodlivým invazním organismem

14. 7. 2009

Podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, je každý vlastník pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí a zvířat. 

Za nesplnění povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona může příslušný orgán rostlinolékařské péče uložit pokutu až do výše 500 tis. Kč právnickým osobám, fyzickým do výše 30 tis.Kč.

Více také na www.bolsevnik.estranky.cz

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zeleň | Komentářů: 0

Zastavte kácení stromů - změna zákona prošla sněmovnou

17. 6. 2009

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zeleň | Komentářů: 0

Příklad z jiného kraje ve věci likvidace bolševníku

1. 7. 2008

Příklad celokrajského postupu - otevřený dopis

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zeleň | Komentářů: 0

Monokulturní zalesňování pokračuje

4. 9. 2007

 

V sokolovském parku padaly stromy

22. 5. 2007

Je to již pár dní co se stala událost, která měla za následek vážné zranění 16 ti letého mladíka, který procházel parkem.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zeleň | Komentářů: 0